ENERGETICKÝ AUDIT

Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie (v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie).

MONITORING EFEKTÍVNOSTI

Monitorovanie, vyhodnocovanie a systematické znižovanie energetickej náročnosti budov sú rovnako dôležité postupy ako samotný proces energetického auditu. Dôsledných a dôveryhodných informácií o spotrebe energie nikdy nie je dosť, čo platí najmä pri rozhodovaní o investíciách do zvýšenia energetickej efektívnosti.

PORADENSTVO

Komplexné poradenstvo v oblasti energetiky

Návrhy na efektívne využívanie energie (elektrina, voda, plyn, PHM, ... )

Poradenstvo pri výbere alebo zmene dodávateľa energií

Vyhodnocovanie spotreby jednotlivých druhov energií a ich nákladov

Poradenstvo pri realizácii tepelných zdrojov

Vypracovanie kalkulácii cien tepla pre tepelné zdroje